Dom zdravlja Opovo

Borisa Kidriča 6, 26204 Opovo
Tel: 013 681 104, 013 681 108
Fax: 013 681 511
PIB: 101558914

Izabrani lekar

Da li ste izabrali svog lekara?
 

Pretraga

Banner
Banner
Aktuelnosti
Dani akreditacije Print E-mail
Tuesday, 16 June 2015 07:09

     Akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove na osnovu primene optimalnog nivoa utrđenih standarda rada zdravstvenih ustanova.

Akreditacija pomaže  zdravstvenim ustanovama da otkriju prednosti i mogućnosti napretka, a ujedno i da bolje razumeju ciljeve i složenost svog poslovanja.

Akreditacija obuhvata samoocenjivanje od strane zdravstvene ustanove radi evaluacije nivoa efikasnosti u odnosu na posatvljene standarde. Spoljašnji tim za provere sastavljen od stručnih lica vrše procenu rada ustanove.

Proces akreditacije je kontinuiran i ima za cilj unapređenje sopstvenih usluga.

 
Elaborati o energetskoj efikasnosti za 155 domova zdravlja Print E-mail
Thursday, 19 February 2015 11:45

Ministarstvo zdravlja je, uz podršku Svetske banke, u okviru projekta  "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou" - DILS, realizovalo sprovođenje detaljnih energetskih pregleda i izrade elaborata o energetskoj efikasnosti  glavnih zgrada 155 domova zdravlja,  ukupne korisne površine od preko 590 000 kvadratnih metara.

Read more...
 
Akreditacija Doma zdravlja Opovo Print E-mail
Friday, 05 December 2014 12:30

U toku je projekat Ministarstva zdravlja Republike Srbije "Podrška Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije"  finansiran sredstvima EU, takođe i projekat "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou" DILS. Vlada Republike Srbije realizuje iz sredstava Svetske banke. Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova ima svoju:

Read more...
 
Novi broj telefona hitne službe 062 681 104 Print E-mail
Thursday, 18 September 2014 09:00

Obaveštavamo sve korisnike zdravstvene zaštite da je pored standardnih brojeva Doma zdravlja Opovo 013 681 104, 013 681 108 na raspolaganji broj 062 681 104 za poziv ka hitnoj službi. Uvođenjem ovog broja povećana je dostupnost zdravstvene zaštite građana u trenucima kada je dežurna ekipa doma zdravlja na terenu.

 
U toku je istraživanje zdravlja stanovništva Srbije Print E-mail
Friday, 25 October 2013 10:30

Dve nedelje od početka obimnog istraživanja zdravlja stanovništva Srbije najviše domaćinstava kontaktirano u Beogradu, Braničevskom okrugu, Južnom Banatu i Šumadiji. Odziv bolji u seoskim sredinama. Beograd, 20. oktobar 2013. godine - Istraživanje zdravlja stanovništva, koje Ministarstvo zdravlja sprovodi u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u okviru realizacije projekta "Pružanje unapređenih usluga na lokanom nivou" - DILS koji se finansira iz kredita Svetske banke, započeto je pre dve nedelje na teritoriji cele Srbije. 

Read more...
 
Odložena primena uredbe o platama za zaposlene u zdravstvenim ustanovama za tri meseca Print E-mail
Wednesday, 04 July 2012 10:52

Na predlog Ministarstva zdravlja Vlada Republike Srbije usvojila je juče izmenu Uredbe o platama za zaposlene u zdravstvenim ustanovama. Predloženom izmenom predviđeno je da ova Uredba počne da se primenjuje na obračun i isplatu plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama od 1. oktobra 2012. godine, umesto od 1. jula 2012. godine, kakoje prvobitno bilo predviđeno. 

Read more...
 
Kampanja za informisanje stručne i široke javnosti o pravima pacijenata Print E-mail
Tuesday, 06 March 2012 10:05

Ministrastvo zdravlja Republike Srbije u cilju podizanja nivoa informisanosti korisnika i davaoca usluga o pravima građana i pacijenata u sistemu zdravstvene zaštite medijsku kampanju.

Ostvarivanje osnovnog cilja kampanje je podrška:

  • Unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite

  • Sprovođenju sistemskih zakona

  • Povećanju dostupnosti zdravstvenih usluga boljim poznavanjem prava osiguranika

  • Unapređenju zaštite prava pacijenata

  • Razvijanju partnerstva sa drugim vladinim sektorima i nevladinim organizacijama

  • Koordinaciji aktivnosti odnosa s javnošću u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije i drugim institucijama.

Read more...
 
Refundacija Print E-mail
Friday, 03 February 2012 00:00

Sve troškove zdravstvene zaštite, koji su utvrđeni kao pravo iz zdravstvenog osiguranja, finansira Republički zavod za zdravstveno osiguranje. Osim propisane participacije, građanima ne sme biti naplaćeno ništa drugo.

Zdravstvena ustanova je u obavezi da osiguranicima pruži sve neophodne preglede, intervencije, lekove, medicinska sredstva, implantate i medicinsko-tehnička pomagala koja su utvrđena kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i prema proceduri koju je propisao RZZO. Ordinirajući doktor je za sve zdravstvene usluge ili dijagnostičke procedure koje pacijentu predloži, lekove koje mu sugeriše da  koristi, ili ukoliko savetuje da se zdravstvena usluga obavi u drugoj zdravstvenoj ustanovi, dužan  da te predloge izda u pisanoj formi, a ne da ih usmeno sugeriše.

Read more...
 
Participacija Print E-mail
Tuesday, 03 January 2012 11:58

Zdravstvena zaštita finansira se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Jedino što osiguranici plaćaju, ukoliko nisu oslobođeni plaćanja,  je participacija za zdravstvene usluge za koje je predviđeno plaćanje participacije.

Za svaku naplaćenu participaciju zdravstvena ustanova je obavezna da izda račun koji je propisao RZZO. Ukoliko osiguranik smatra da mu je participacija, odnosno zdravstvena usluga neosnovano naplaćena, ima pravo da svojoj matičnoj filijali podnese zahtev za refundaciju , tj. povraćaj novca.

Read more...